XSDT 11-11-2019, Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 11-11-2019

8 99
7 574
6 9754 7963 6890
5 9289
4 94523 91829 71498 59061 87130 72029 85024
3 29194 33188
2 72022
1 10308
ĐB 251301
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,1 9,3 0
1 - 6,0 1
2 3,9,9,4,2 2 2
3 0 6,2 3
4 - 7,5,2,9 4
5 4 - 5
6 3,1 - 6
7 4 - 7
8 9,8 9,8,0 8
9 9,0,8,4 9,8,2,2 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS DT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
07 23 lần 02/09/2019 24 lần
75 23 lần 02/09/2019 23 lần
82 23 lần 02/09/2019 34 lần
12 18 lần 07/10/2019 18 lần
41 17 lần 14/10/2019 34 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 - 81 15 lần 28/10/2019 12 lần
27 - 72 14 lần 04/11/2019 10 lần
08 - 80 9 lần 09/12/2019 10 lần
06 - 60 6 lần 30/12/2019 13 lần
14 - 41 6 lần 30/12/2019 15 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 11/11/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 16.67% (5) 0 10.00% (54)
Đầu 1 10.00% (3) 1 9.26% (50)
Đầu 2 6.67% (2) 2 10.37% (56)
Đầu 3 3.33% (1) 3 12.78% (69)
Đầu 4 13.33% (4) 4 7.04% (38)
Đầu 5 3.33% (1) 5 8.89% (48)
Đầu 6 10.00% (3) 6 10.19% (55)
Đầu 7 10.00% (3) 7 10.00% (54)
Đầu 8 13.33% (4) 8 10.19% (55)
Đầu 9 13.33% (4) 9 11.30% (61)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 11/11/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 10.00% (3) 0 10.74% (58)
Đuôi 1 16.67% (5) 1 10.93% (59)
Đuôi 2 6.67% (2) 2 8.15% (44)
Đuôi 3 6.67% (2) 3 8.52% (46)
Đuôi 4 10.00% (3) 4 9.63% (52)
Đuôi 5 10.00% (3) 5 11.85% (64)
Đuôi 6 6.67% (2) 6 8.70% (47)
Đuôi 7 3.33% (1) 7 10.19% (55)
Đuôi 8 6.67% (2) 8 9.26% (50)
Đuôi 9 23.33% (7) 9 12.04% (65)
X