XSDT 13-01-2020, Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 13-1-2020

8 99
7 730
6 0943 6445 4983
5 1996
4 37750 46624 38965 42957 84453 71756 76759
3 22335 58879
2 44098
1 95029
ĐB 048684
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 3,5 0
1 - - 1
2 4,9 - 2
3 0,5 4,8,5 3
4 3,5 2,8 4
5 0,7,3,6,9 4,6,3 5
6 5 9,5 6
7 9 5 7
8 3,4 9 8
9 9,6,8 9,5,7,2 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS DT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
07 23 lần 02/09/2019 24 lần
75 23 lần 02/09/2019 23 lần
82 23 lần 02/09/2019 34 lần
12 18 lần 07/10/2019 18 lần
41 17 lần 14/10/2019 34 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 - 81 15 lần 28/10/2019 15 lần
27 - 72 14 lần 04/11/2019 10 lần
08 - 80 9 lần 09/12/2019 10 lần
06 - 60 6 lần 30/12/2019 13 lần
14 - 41 6 lần 30/12/2019 15 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 13/01/2020

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 26.67% (8) 0 10.74% (58)
Đầu 1 6.67% (2) 1 9.26% (50)
Đầu 2 3.33% (1) 2 10.74% (58)
Đầu 3 3.33% (1) 3 10.93% (59)
Đầu 4 13.33% (4) 4 7.78% (42)
Đầu 5 3.33% (1) 5 7.96% (43)
Đầu 6 6.67% (2) 6 10.37% (56)
Đầu 7 6.67% (2) 7 9.26% (50)
Đầu 8 10.00% (3) 8 9.63% (52)
Đầu 9 20.00% (6) 9 13.33% (72)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 13/01/2020

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 10.00% (3) 0 11.48% (62)
Đuôi 1 20.00% (6) 1 9.81% (53)
Đuôi 2 3.33% (1) 2 7.96% (43)
Đuôi 3 6.67% (2) 3 7.22% (39)
Đuôi 4 13.33% (4) 4 11.48% (62)
Đuôi 5 10.00% (3) 5 11.11% (60)
Đuôi 6 6.67% (2) 6 9.44% (51)
Đuôi 7 3.33% (1) 7 9.63% (52)
Đuôi 8 6.67% (2) 8 9.81% (53)
Đuôi 9 20.00% (6) 9 12.04% (65)
X