XSDT 14-10-2019, Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 14-10-2019

8 67
7 172
6 7069 2974 6476
5 8153
4 47681 07784 81690 22994 18111 61685 17541
3 63921 18895
2 26469
1 00938
ĐB 601993
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 9 0
1 1 8,1,4,2 1
2 1 7 2
3 8 5,9 3
4 1 7,8,9 4
5 3 8,9 5
6 7,9,9 7 6
7 2,4,6 6 7
8 1,4,5 3 8
9 0,4,5,3 6,6 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS DT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
07 23 lần 02/09/2019 24 lần
75 23 lần 02/09/2019 23 lần
82 23 lần 02/09/2019 34 lần
12 18 lần 07/10/2019 18 lần
41 17 lần 14/10/2019 34 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 - 81 15 lần 28/10/2019 15 lần
27 - 72 14 lần 04/11/2019 10 lần
08 - 80 9 lần 09/12/2019 10 lần
06 - 60 6 lần 30/12/2019 13 lần
14 - 41 6 lần 30/12/2019 15 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 14/10/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 20.00% (6) 0 10.19% (55)
Đầu 1 10.00% (3) 1 10.00% (54)
Đầu 2 13.33% (4) 2 10.93% (59)
Đầu 3 3.33% (1) 3 12.96% (70)
Đầu 4 10.00% (3) 4 6.48% (35)
Đầu 5 6.67% (2) 5 9.44% (51)
Đầu 6 10.00% (3) 6 9.26% (50)
Đầu 7 6.67% (2) 7 9.63% (52)
Đầu 8 13.33% (4) 8 10.37% (56)
Đầu 9 6.67% (2) 9 10.74% (58)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 14/10/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 13.33% (4) 0 9.81% (53)
Đuôi 1 13.33% (4) 1 10.37% (56)
Đuôi 2 6.67% (2) 2 9.26% (50)
Đuôi 3 10.00% (3) 3 8.52% (46)
Đuôi 4 10.00% (3) 4 9.63% (52)
Đuôi 5 6.67% (2) 5 11.30% (61)
Đuôi 6 3.33% (1) 6 8.70% (47)
Đuôi 7 3.33% (1) 7 10.93% (59)
Đuôi 8 10.00% (3) 8 9.07% (49)
Đuôi 9 23.33% (7) 9 12.41% (67)
X