XSDT 20-01-2020, Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 20-1-2020

8 15
7 032
6 3913 3367 5198
5 1176
4 54867 92761 17562 59625 77589 80984 05379
3 95650 32158
2 07364
1 04236
ĐB 026183
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0
1 5,3 6 1
2 5 3,6 2
3 2,6 1,8 3
4 - 8,6 4
5 0,8 1,2 5
6 7,7,1,2,4 7,3 6
7 6,9 6,6 7
8 9,4,3 9,5 8
9 8 8,7 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS DT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
07 23 lần 02/09/2019 24 lần
75 23 lần 02/09/2019 23 lần
82 23 lần 02/09/2019 34 lần
12 18 lần 07/10/2019 18 lần
41 17 lần 14/10/2019 34 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 - 81 15 lần 28/10/2019 15 lần
27 - 72 14 lần 04/11/2019 10 lần
08 - 80 9 lần 09/12/2019 10 lần
06 - 60 6 lần 30/12/2019 13 lần
14 - 41 6 lần 30/12/2019 15 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 20/01/2020

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 26.67% (8) 0 10.00% (54)
Đầu 1 6.67% (2) 1 8.89% (48)
Đầu 2 3.33% (1) 2 10.93% (59)
Đầu 3 0.00% (0) 3 10.93% (59)
Đầu 4 13.33% (4) 4 8.15% (44)
Đầu 5 3.33% (1) 5 8.70% (47)
Đầu 6 6.67% (2) 6 10.19% (55)
Đầu 7 6.67% (2) 7 9.07% (49)
Đầu 8 13.33% (4) 8 9.81% (53)
Đầu 9 20.00% (6) 9 13.33% (72)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 20/01/2020

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 10.00% (3) 0 11.48% (62)
Đuôi 1 16.67% (5) 1 9.44% (51)
Đuôi 2 3.33% (1) 2 7.96% (43)
Đuôi 3 6.67% (2) 3 7.59% (41)
Đuôi 4 16.67% (5) 4 11.85% (64)
Đuôi 5 10.00% (3) 5 11.30% (61)
Đuôi 6 6.67% (2) 6 9.26% (50)
Đuôi 7 3.33% (1) 7 9.26% (50)
Đuôi 8 6.67% (2) 8 9.63% (52)
Đuôi 9 20.00% (6) 9 12.22% (66)
X