XSDT 28-10-2019, Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 28-10-2019

8 39
7 653
6 7630 8718 1232
5 1330
4 88293 49016 51374 06403 53685 87450 66310
3 24940 81171
2 44135
1 40431
ĐB 191045
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 3,3,5,1,4 0
1 8,6,0 7,3 1
2 - 3 2
3 9,0,2,0,5,1 5,9,0 3
4 0,5 7 4
5 3,0 8,3,4 5
6 - 1 6
7 4,1 - 7
8 5 1 8
9 3 3 9

Nhận kết quả xổ số Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS DT gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
07 23 lần 02/09/2019 24 lần
75 23 lần 02/09/2019 23 lần
82 23 lần 02/09/2019 34 lần
12 18 lần 07/10/2019 18 lần
41 17 lần 14/10/2019 34 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 - 81 15 lần 28/10/2019 15 lần
27 - 72 14 lần 04/11/2019 10 lần
08 - 80 9 lần 09/12/2019 10 lần
06 - 60 6 lần 30/12/2019 13 lần
14 - 41 6 lần 30/12/2019 15 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 28/10/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 20.00% (6) 0 10.74% (58)
Đầu 1 10.00% (3) 1 10.00% (54)
Đầu 2 6.67% (2) 2 10.37% (56)
Đầu 3 3.33% (1) 3 11.67% (63)
Đầu 4 10.00% (3) 4 6.85% (37)
Đầu 5 6.67% (2) 5 9.44% (51)
Đầu 6 10.00% (3) 6 9.63% (52)
Đầu 7 6.67% (2) 7 10.00% (54)
Đầu 8 13.33% (4) 8 10.00% (54)
Đầu 9 13.33% (4) 9 11.30% (61)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 28/10/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 10.00% (3) 0 9.63% (52)
Đuôi 1 13.33% (4) 1 10.74% (58)
Đuôi 2 6.67% (2) 2 8.52% (46)
Đuôi 3 10.00% (3) 3 9.07% (49)
Đuôi 4 10.00% (3) 4 10.00% (54)
Đuôi 5 6.67% (2) 5 11.30% (61)
Đuôi 6 6.67% (2) 6 8.15% (44)
Đuôi 7 3.33% (1) 7 10.56% (57)
Đuôi 8 10.00% (3) 8 9.44% (51)
Đuôi 9 23.33% (7) 9 12.59% (68)
X