menu xo so
Hôm nay: Chủ Nhật ngày 29/01/2023
ket qua xo so hom nay

XSMB 30 ngày - Sổ kết quả Xổ số miền Bắc 1 tháng - KQXSMB 30 ngày

XSMB Thứ 7, Sổ xố miền Bắc 28/01/2023 mở thưởng tại Nam Định

8LE 9LE 10LE 11LE 12LE 15LE
ĐB87219
188795
261887 71870
336399 99176 44895 48144 89665 83781
41226 3681 3051 3591
51368 8512 0613 9140 8974 7483
6313 104 436
730 87 80 75

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 6, Xổ số miền Bắc ngày 27/01/2023 mở thưởng tại Hải Phòng

1LF 3LF 6LF 7LF 11LF 15LF
ĐB72859
184970
222948 27905
368839 72151 45870 16675 45622 30683
45687 8094 1582 5288
59289 6626 4652 3120 7508 5479
6166 101 463
793 42 35 69

SXMB Thứ 5, Xổ số MB ngày 26/01/2023 mở thưởng tại Hà Nội

1LG 4LG 5LG 8LG 11LG 12LG
ĐB34164
121642
285331 53702
336678 49662 96488 70757 21183 72285
42204 4344 9025 9940
53753 4608 9088 7731 5934 6916
6100 874 364
732 60 46 20

KQXSMB Thứ 4, Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/01/2023 mở thưởng tại Bắc Ninh

1LH 2LH 7LH 10LH 13LH 18LH 19LH 22LH 23LH 25LH
ĐB52371
145082
287473 55003
344656 18647 37207 71263 51955 58209
47943 2928 1910 4411
54148 0340 5084 5712 7654 1849
6083 687 637
707 18 29 55

XSMB Thứ 6, Xổ số MB 20/01/2023 mở thưởng tại Hải Phòng

2LK 3LK 6LK 9LK 14LK 16LK 17LK 19LK
ĐB91869
162613
289561 17438
379710 68693 48902 08300 92038 67549
42455 1085 3800 5406
51138 8058 3367 2046 1602 0067
6216 832 186
718 36 82 59

SXMB Thứ 5, Sổ xố miền Bắc ngày 19/01/2023 mở thưởng tại Hà Nội

1LP 3LP 10LP 12LP 13LP 15LP
ĐB62857
124246
265122 22745
390440 33540 05110 78018 71497 53655
41463 1863 4482 5932
52342 9101 9125 9116 9435 9550
6915 320 074
726 23 57 96

KQXSMB Thứ 4, KQXS miền Bắc ngày 18/01/2023 mở thưởng tại Bắc Ninh

1LQ 4LQ 6LQ 11LQ 12LQ 14LQ
ĐB45282
176552
251893 50516
392764 68866 66740 51752 37335 04030
43342 4405 7005 3904
53556 7580 0501 2381 4260 3127
6926 295 635
769 04 35 86

XSMB Thứ 3, XSTD 17/01/2023 mở thưởng tại Quảng Ninh

2LR 5LR 8LR 10LR 11LR 15LR
ĐB53363
101443
202569 17053
387586 46192 21006 19548 86539 33921
47295 3401 0582 6328
54443 2517 8199 7522 7936 3211
6197 642 529
735 29 04 55

XSMB Thứ 2, Sổ xố miền Bắc 16/01/2023 mở thưởng tại Hà Nội

4LS 8LS 12LS 13LS 14LS 15LS
ĐB48260
183587
279324 24955
397698 03474 79118 27721 67766 60068
49999 2793 8423 8738
56232 7156 7587 1067 6779 6885
6456 695 805
753 07 71 23

XSMB Chủ Nhật, Sổ số miền Bắc 15/01/2023 mở thưởng tại Thái Bình

1LT 2LT 9LT 11LT 14LT 15LT
ĐB44221
125945
214590 57392
384792 14379 92716 86841 87280 96564
47401 4194 1991 5569
59333 9812 3708 3904 1078 2104
6938 566 749
745 57 00 28

SXMB Thứ 7, XS MB 14/01/2023 mở thưởng tại Nam Định

3LU 4LU 6LU 11LU 15LU 16LU 17LU 19LU
ĐB62940
127086
284830 42992
326177 28240 86842 54934 53016 11166
41213 7375 8375 1727
50737 3018 1279 2435 5696 5434
6949 318 656
702 34 82 81

SXMB Thứ 6, XS MB 13/01/2023 mở thưởng tại Hải Phòng

1LV 2LV 5LV 10LV 11LV 13LV
ĐB60762
170413
294856 73874
338562 54962 09294 88168 03998 21450
48234 7644 3492 0818
51114 2556 1891 8732 9010 4068
6962 160 238
770 73 54 66

Sổ xố miền Bắc Thứ 5, Xổ số MB 12/01/2023 mở thưởng tại Hà Nội

4LX 8LX 10LX 11LX 12LX 15LX
ĐB18452
199849
227621 91955
309319 34625 29740 28430 97779 44856
42502 3884 3118 5818
55434 7882 4474 0383 7694 3970
6122 547 305
747 29 85 00

XSBN Thứ 4, Xổ số Thủ Đô 11/01/2023 mở thưởng tại Bắc Ninh

5LY 6LY 8LY 10LY 11LY 15LY
ĐB04942
131511
296915 35210
318352 34017 18642 36531 84392 83681
43310 7880 2041 5685
58549 1897 3789 6576 0560 7094
6001 655 214
797 79 12 74

XSMBac Thứ 3, Xổ số kiến thiết miền Bắc 10/01/2023 mở thưởng tại Quảng Ninh

3LZ 6LZ 8LZ 9LZ 11LZ 12LZ
ĐB81191
188140
267096 63288
395651 44209 16651 57329 83066 30657
46386 5753 7345 3988
58146 2499 8664 9180 2900 7842
6061 913 843
744 46 75 18

Sổ số miền Bắc Thứ 2, Xổ số MB 09/01/2023 mở thưởng tại Hà Nội

1KA 3KA 6KA 8KA 11KA 14KA
ĐB78014
116270
224159 26757
349767 38438 02952 13127 61711 61184
49459 2157 2326 3734
54225 7765 2017 6211 9689 0717
6747 254 703
791 86 30 15

Sổ số miền Bắc Chủ Nhật, XSKTMB 08/01/2023 mở thưởng tại Thái Bình

2KB 3KB 4KB 5KB 8KB 11KB
ĐB20040
176965
200725 96045
324055 40269 79722 76857 77039 09960
40127 1158 7977 9924
58164 3677 6511 3395 2012 1538
6389 582 191
784 73 61 44

XSMB Thứ 7, Sổ xố miền Bắc 07/01/2023 mở thưởng tại Nam Định

2KC 4KC 6KC 9KC 10KC 14KC
ĐB39597
120448
298375 45648
355850 97079 25197 01795 69588 07835
41913 8015 5241 3912
57722 5706 0051 1050 3377 4923
6710 696 135
795 12 05 93

XSMB Thứ 6, Xổ số miền Bắc ngày 06/01/2023 mở thưởng tại Hải Phòng

1KD 3KD 4KD 5KD 6KD 10KD 14KD 20KD
ĐB45370
105808
284879 98182
324293 04306 89635 00442 69931 82844
40554 4775 4677 9083
59984 2064 0832 5681 4616 1573
6187 486 857
775 66 10 21

SXMB Thứ 5, Xổ số MB ngày 05/01/2023 mở thưởng tại Hà Nội

1KE 8KE 9KE 13KE 14KE 15KE
ĐB76191
112810
211458 74967
371235 86498 02353 79691 79635 03257
46925 4512 5726 7634
53778 8441 9916 1111 9597 6530
6165 396 516
765 61 91 27

KQXSMB Thứ 4, Kết quả xổ số miền Bắc ngày 04/01/2023 mở thưởng tại Bắc Ninh

2KF 5KF 6KF 10KF 13KF 14KF
ĐB75757
140631
256326 49667
335179 50105 27248 59107 60082 12549
45039 3831 4690 7943
57094 3207 6892 7757 1132 8909
6970 784 420
714 83 79 25

XSMB Thứ 3, Xổ số MB 03/01/2023 mở thưởng tại Quảng Ninh

1KG 3KG 5KG 8KG 14KG 15KG
ĐB25649
131843
263776 30341
377026 52031 69174 10420 85248 47765
47724 9250 4978 1010
54455 2008 0620 7885 5565 4045
6554 144 596
742 51 81 72

SXMB Thứ 2, Sổ xố miền Bắc ngày 02/01/2023 mở thưởng tại Hà Nội

2KH 3KH 4KH 5KH 6KH 8KH
ĐB49265
143459
212407 10068
335934 71383 25973 92732 33938 09386
42697 9832 8291 0173
58813 7077 3452 5042 1616 8189
6194 469 503
782 16 80 45

KQXSMB Chủ Nhật, KQXS miền Bắc ngày 01/01/2023 mở thưởng tại Thái Bình

1KL 2KL 8KL 9KL 13KL 15KL
ĐB16705
176828
265067 99229
337479 43231 85530 21742 26053 25473
44250 7737 3949 9814
52879 2534 0977 9752 0363 5688
6864 443 591
759 47 96 67

XSMB Thứ 7, XSTD 31/12/2022 mở thưởng tại Nam Định

1KM 2KM 3KM 6KM 8KM 13KM
ĐB55291
142135
201560 07447
387947 62209 40405 52973 41073 79983
41635 5989 0320 2473
57589 5429 2475 9260 6227 8372
6285 185 279
762 85 91 30

XSMB Thứ 6, Sổ xố miền Bắc 30/12/2022 mở thưởng tại Hải Phòng

1KN 2KN 3KN 12KN 16KN 18KN 19KN 20KN
ĐB54112
193201
263854 90768
363190 82263 11092 62795 14065 54572
46041 5896 2136 7292
58660 5968 6810 8331 1726 8758
6827 555 563
794 82 55 51

THÔNG TIN SỔ KẾT QUẢ XSMB 30 NGÀY LIÊN TIẾP - KQXSMB TRONG 1 THÁNG

XSMB 30 ngày hay KQXSMB 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số miền Bắc trong vòng 30 lần quay gần nhất, được Xoso.com.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.

Thông tin về XSKT Miền Bắc

Tường thuật xổ số miền bắc

Kết quả lô tô miền bắc

Tra cứu KQXS miền bắc

XSMB hôm qua được quay thưởng vào lúc 18h15 được Xoso.com.vn cập nhật trực tiếp từ trường quay Công ty Xổ số Kiến Thiết Thủ Đô nhanh nhất, chính xác nhất.

Lịch mở thưởng XSKT miền bắc

Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh

Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh

Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng

Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định

Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình

- Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Thời gian quay số mở thưởng: Từ 18h15 đến 18h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).

Cơ cấu giải thưởng XS miền Bắc

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)

Loại vé 10000đ:

Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):

Tên giảiTiền thưởng (VNĐ)Số lượng giảiTổng giá trị giải thưởng (VNĐ)Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
G. Đặc biệt200,000,000153,000,000,00020,000 lần
Giải nhất20,000,000153,000,000,0002,000 lần
Giải nhì5,000,00030150,000,000500 lần
Giải ba2,000,00090180,000,000200 lần
Giải tư400,000600240,000,00040 lần
Giải năm200,000900180,000,00020 lần
Giải sáu100,0004500450,000,00010 lần
Giải bảy40,000600002,400,000,0004 lần

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XSMB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)

len dau
X