menu xo so
Hôm nay: Thứ Ba ngày 29/09/2020
ket qua xo so hom nay

XSMB 30 ngày - Sổ kết quả Xổ số miền Bắc 1 tháng - KQXSMB 30 ngày

XSMB Thứ 2, Sổ xố miền Bắc 28/09/2020 mở thưởng tại Hà Nội

3QS 6QS 7QS 8QS 10QS 12QS
ĐB96331
153485
255959 13496
326088 63136 05285 23649 17176 19790
41957 3708 4458 1599
56982 2221 9456 2549 3116 6304
6423 238 678
738 84 98 39

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

XSMB Chủ Nhật, Xổ số miền Bắc ngày 27/09/2020 mở thưởng tại Thái Bình

2QT 7QT 8QT 9QT 11QT 12QT
ĐB37546
125331
251459 66569
317658 63664 80596 92652 22208 97413
48520 8450 7211 2340
57971 5091 6973 0286 2373 9878
6116 068 630
786 44 17 33

SXMB Thứ 7, Xổ số MB ngày 26/09/2020 mở thưởng tại Nam Định

1QU 2QU 5QU 6QU 8QU 12QU
ĐB17069
146324
245753 22997
377805 36735 81728 84286 64764 49715
43988 1685 7168 4074
57315 9750 7729 2384 9783 6113
6091 083 834
751 22 76 79

KQXSMB Thứ 6, Kết quả xổ số miền Bắc ngày 25/09/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

3QV 4QV 9QV 12QV 13QV 14QV
ĐB98018
147391
246411 34513
302594 91533 20134 73795 31040 19707
46049 1001 4034 5340
50915 8701 5417 9493 1237 7007
6672 078 318
702 77 78 65

XSMB Thứ 5, Xổ số MB 24/09/2020 mở thưởng tại Hà Nội

1QX 4QX 7QX 9QX 10QX 13QX
ĐB87082
176056
280203 89491
312192 24493 66130 10791 57269 23850
49267 3392 6448 2186
56469 1667 7674 7842 3543 0005
6480 305 679
766 61 99 84

SXMB Thứ 4, Sổ xố miền Bắc ngày 23/09/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

3QY 5QY 8QY 9QY 10QY 15QY
ĐB97711
112267
216032 77137
381737 72642 89269 84036 78487 52367
41831 7410 8361 6474
51620 6218 1693 1963 1311 0526
6151 741 001
735 42 99 86

KQXSMB Thứ 3, KQXS miền Bắc ngày 22/09/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

1QZ 2QZ 8QZ 11QZ 12QZ 14QZ
ĐB87486
191069
265300 14647
304126 79476 78861 75217 65897 49586
41687 5488 3167 3158
55874 9738 5945 5309 4693 8233
6384 090 746
706 25 86 80

XSMB Thứ 2, XSTD 21/09/2020 mở thưởng tại Hà Nội

2PA 3PA 9PA 12PA 14PA 15PA
ĐB68757
112181
213951 12884
308419 69298 11237 87495 28647 58511
46564 9713 9454 7696
52374 4864 1502 0836 4747 8317
6839 691 363
729 35 21 49

XSMB Chủ Nhật, Sổ xố miền Bắc 20/09/2020 mở thưởng tại Thái Bình

1PB 4PB 6PB 7PB 8PB 13PB
ĐB05042
166900
203482 31797
317931 53457 36521 54749 11897 26393
40057 0505 1535 7952
51079 8970 6887 6497 9606 1522
6827 732 174
754 06 81 61

XSMB Thứ 7, Sổ số miền Bắc 19/09/2020 mở thưởng tại Nam Định

1PC 2PC 4PC 8PC 11PC 14PC
ĐB54004
172588
290168 50167
332779 20782 72573 44493 04989 54543
42253 7024 2513 3108
51253 7713 8686 2592 2236 7094
6586 478 322
795 31 14 68

SXMB Thứ 6, XS MB 18/09/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

1PD 4PD 5PD 9PD 12PD 14PD
ĐB20290
128162
239930 04541
312820 49798 74603 74480 79568 99474
42797 7212 6076 9436
55840 4233 8930 4212 1688 0937
6299 612 363
701 23 53 45

SXMB Thứ 5, XS MB 17/09/2020 mở thưởng tại Hà Nội

1PE 2PE 4PE 10PE 11PE 12PE 14PE 15PE
ĐB04170
171985
243509 16141
358831 80153 35981 30730 83764 91048
40914 1931 7961 1276
58042 2306 1138 3873 3697 4669
6496 256 878
760 34 96 28

Sổ xố miền Bắc Thứ 4, Xổ số MB 16/09/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

1PF 3PF 7PF 8PF 13PF 15PF
ĐB89582
171120
280529 90561
335792 49983 73121 75011 34640 24493
44352 1487 1574 2359
52433 3919 3388 3394 4554 3240
6986 043 151
733 97 12 32

XSQN Thứ 3, Xổ số Thủ Đô 15/09/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

1PG 5PG 6PG 10PG 11PG 12PG
ĐB23030
191709
285782 29769
350289 02032 55341 84037 50453 54763
44521 2118 0952 5967
52611 9343 3439 4487 2006 1729
6511 959 654
718 35 08 52

XSMBac Thứ 2, Xổ số kiến thiết miền Bắc 14/09/2020 mở thưởng tại Hà Nội

2PH 10PH 12PH 13PH 14PH 15PH
ĐB32489
132685
287995 85227
315963 75101 22878 21787 99293 03017
46859 6231 5609 0233
54382 5185 4679 8089 2639 4762
6064 138 931
761 43 88 35

Sổ số miền Bắc Chủ Nhật, Xổ số MB 13/09/2020 mở thưởng tại Thái Bình

2PK 5PK 7PK 9PK 10PK 13PK
ĐB28463
111841
265265 03892
341161 37992 64523 49239 21899 58599
42635 7284 3108 4778
56204 8680 0148 4644 9601 1494
6840 124 015
750 29 64 01

Sổ số miền Bắc Thứ 7, XSKTMB 12/09/2020 mở thưởng tại Nam Định

1PM 2PM 6PM 10PM 11PM 13PM
ĐB51880
188005
225771 26029
334257 84661 38552 36118 32450 49503
44932 0114 8251 1821
59461 1024 6778 8797 5980 8173
6457 287 953
784 04 19 61

XSMB Thứ 6, Sổ xố miền Bắc 11/09/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

1PN 2PN 6PN 8PN 9PN 14PN
ĐB16129
169128
272785 45940
347968 02595 58656 70605 58152 19991
46289 8521 9068 3779
54851 8648 2493 6781 5634 2321
6425 593 454
732 55 53 13

XSMB Thứ 5, Xổ số miền Bắc ngày 10/09/2020 mở thưởng tại Hà Nội

3PQ 4PQ 6PQ 9PQ 11PQ 12PQ
ĐB81320
166553
290953 75895
387507 18033 11282 88242 46819 07775
49593 9428 1904 9487
53506 4441 8894 8916 3909 4570
6502 305 640
709 04 40 07

SXMB Thứ 4, Xổ số MB ngày 09/09/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

1PR 7PR 9PR 10PR 11PR 14PR
ĐB88000
106019
212893 98827
318211 96320 20202 98093 87179 00716
44137 2333 8323 6440
57233 6610 6890 5224 4289 6097
6520 788 636
724 14 68 90

KQXSMB Thứ 3, Kết quả xổ số miền Bắc ngày 08/09/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

2PS 4PS 6PS 10PS 11PS 12PS
ĐB22022
153249
212116 21873
373594 75334 35205 23355 08743 18255
44757 1591 8512 8391
51817 1409 3198 0564 3655 6933
6591 558 069
785 56 31 83

XSMB Thứ 2, Xổ số MB 07/09/2020 mở thưởng tại Hà Nội

1PT 3PT 5PT 6PT 13PT 14PT
ĐB13853
150752
261125 92255
398715 29861 29848 61654 50452 62411
41769 3992 2193 5003
50994 2275 2235 3255 0591 1643
6738 761 537
762 23 09 49

SXMB Chủ Nhật, Sổ xố miền Bắc ngày 06/09/2020 mở thưởng tại Thái Bình

1PU 2PU 4PU 8PU 11PU 13PU
ĐB01993
103278
251213 94865
369768 45041 35796 12715 79312 71401
43493 6320 8856 5698
55654 0856 4466 1100 8872 0251
6725 995 284
795 98 60 58

KQXSMB Thứ 7, KQXS miền Bắc ngày 05/09/2020 mở thưởng tại Nam Định

1PV 5PV 11PV 13PV 14PV 15PV
ĐB52085
100030
256742 42861
324524 25873 36114 08961 14219 82341
46870 4444 1431 2402
58092 9813 1203 4066 5657 3774
6199 134 127
770 23 25 00

XSMB Thứ 6, XSTD 04/09/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

1PX 2PX 8PX 9PX 10PX 11PX
ĐB15580
179107
273712 42181
330283 55284 76464 61810 11075 34179
46011 7452 6842 5634
54401 4280 7342 0891 5561 5483
6352 765 525
749 34 00 86

XSMB Thứ 5, Sổ xố miền Bắc 03/09/2020 mở thưởng tại Hà Nội

1PY 4PY 5PY 8PY 10PY 14PY
ĐB80180
101877
235594 24534
398521 55161 02193 84549 90436 59598
47283 3897 4382 3869
58097 3369 8788 7382 4231 8821
6138 048 154
796 41 59 83

XSMB Thứ 4, Sổ số miền Bắc 02/09/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

2PZ 3PZ 4PZ 7PZ 10PZ 14PZ
ĐB45148
197339
216906 46858
378858 73559 45336 40394 38321 43575
47691 7730 7598 4346
59866 8170 8474 3442 0733 7302
6237 389 026
700 66 95 71

SXMB Thứ 3, XS MB 01/09/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

4NA 5NA 7NA 10NA 11NA 12NA 16NA 20NA
ĐB62557
141211
258893 44992
327387 26552 70599 15319 09578 66872
42999 7056 8545 4867
58145 3967 5949 2832 1472 7114
6282 246 571
756 40 93 59

SXMB Thứ 2, XS MB 31/08/2020 mở thưởng tại Hà Nội

4NB 5NB 6NB 11NB 12NB 13NB
ĐB56358
196104
234484 70300
381569 46919 03434 12767 72892 11647
44171 5391 3711 1925
52824 2374 8721 1118 6270 1673
6357 406 103
717 60 86 88

Sổ xố miền Bắc Chủ Nhật, Xổ số MB 30/08/2020 mở thưởng tại Thái Bình

1NC 3NC 4NC 10NC 13NC 14NC
ĐB73783
133282
258148 89453
362703 93648 83319 00486 95089 70923
43671 0300 5330 4881
52460 4951 1624 6080 7101 6154
6939 812 855
744 91 83 45

THÔNG TIN SỔ KẾT QUẢ XSMB 30 NGÀY LIÊN TIẾP - KQXSMB TRONG 1 THÁNG

XSMB 30 ngày hay KQXSMB 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số miền Bắc trong vòng 30 lần quay gần nhất, được Xoso.com.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.

Thông tin về XSKT Miền Bắc

Tường thuật xổ số miền bắc

Kết quả lô tô miền bắc

Tra cứu KQXS miền bắc

XSMB hôm qua được quay thưởng vào lúc 18h15 được Xoso.com.vn cập nhật trực tiếp từ trường quay Công ty Xổ số Kiến Thiết Thủ Đô nhanh nhất, chính xác nhất.

Lịch mở thưởng XSKT miền bắc

Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh

Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh

Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng

Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định

Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình

- Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Thời gian quay số mở thưởng: Từ 18h15 đến 18h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).

Cơ cấu giải thưởng XS miền Bắc

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)

Loại vé 10000đ:

Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):

Tên giảiTiền thưởng (VNĐ)Số lượng giảiTổng giá trị giải thưởng (VNĐ)Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
G. Đặc biệt200,000,000153,000,000,00020,000 lần
Giải nhất20,000,000153,000,000,0002,000 lần
Giải nhì5,000,00030150,000,000500 lần
Giải ba2,000,00090180,000,000200 lần
Giải tư400,000600240,000,00040 lần
Giải năm200,000900180,000,00020 lần
Giải sáu100,0004500450,000,00010 lần
Giải bảy40,000600002,400,000,0004 lần

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XSMB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)

len dau
X