menu xo so
Hôm nay: Thứ Năm ngày 02/07/2020
ket qua xo so hom nay

XSMB 30 ngày - Sổ kết quả Xổ số miền Bắc 1 tháng - KQXSMB 30 ngày

XSMB Thứ 4, Sổ xố miền Bắc 01/07/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

3KB 2KB 14KB 8KB 6KB
ĐB44435
195361
232743 77297
345653 44668 14502 51671 45385 52095
49221 5165 9374 1987
53928 6088 8155 2749 3543 6596
6404 726 937
786 91 00 55

Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)

XSMB Thứ 3, Xổ số miền Bắc ngày 30/06/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

1KC 8KC 9KC
ĐB67229
125778
232027 27889
307636 79150 57279 24619 02049 75693
44617 4756 0475 0856
52592 0619 0042 0371 9868 3630
6361 458 037
710 53 36 64

SXMB Thứ 2, Xổ số MB ngày 29/06/2020 mở thưởng tại Hà Nội

3KD 12KD 5KD
ĐB66720
147882
219356 60457
378378 95308 83715 23314 50690 70545
47766 6519 9890 6100
52237 2952 7581 6671 1874 5846
6752 426 312
778 29 76 28

KQXSMB Chủ Nhật, Kết quả xổ số miền Bắc ngày 28/06/2020 mở thưởng tại Thái Bình

9KE 14KE 3KE
ĐB36351
157190
282085 17293
354622 94979 94853 35043 37664 24341
43878 3953 8623 9459
51924 6386 8595 8743 7738 8050
6742 485 492
710 92 90 09

XSMB Thứ 7, Xổ số MB 27/06/2020 mở thưởng tại Nam Định

12KF 4KF 2KF
ĐB74236
122390
294698 06978
300766 42787 14336 24561 48779 22294
44639 2606 4710 7097
54181 9731 1034 0399 5836 1720
6541 607 548
725 35 52 46

SXMB Thứ 6, Sổ xố miền Bắc ngày 26/06/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

14KG 15KG 13KG
ĐB01316
106155
225162 84573
308797 73728 77527 59948 75867 53870
48238 9814 9427 0704
55194 6446 0134 9337 3152 2658
6321 431 902
716 38 31 22

KQXSMB Thứ 5, KQXS miền Bắc ngày 25/06/2020 mở thưởng tại Hà Nội

7KH 9KH 8KH
ĐB46982
196351
295546 36874
303009 92477 73681 08620 24628 32394
40611 2804 5970 9420
50687 3476 1228 9874 8980 3333
6222 513 779
798 72 42 92

XSMB Thứ 4, XSTD 24/06/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

6KL 13KL 11KL
ĐB80610
103759
258529 27901
387750 04530 20095 82559 43879 47954
47683 2120 7609 2696
50326 0845 6960 4487 5299 0630
6438 166 639
719 78 49 67

XSMB Thứ 3, Sổ xố miền Bắc 23/06/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

5KM 2KM 4KM
ĐB34062
178556
207801 53366
332938 84131 33243 07236 33621 22838
46033 7665 2406 5133
58076 4920 6244 9094 1730 1667
6847 889 942
752 70 54 01

XSMB Thứ 2, Sổ số miền Bắc 22/06/2020 mở thưởng tại Hà Nội

14KN 2KN 12KN
ĐB67617
154083
270006 04609
347630 65905 31256 55693 85433 09538
43649 6217 6462 9507
54649 9025 5505 1021 1233 7526
6088 943 019
743 52 22 09

SXMB Chủ Nhật, XS MB 21/06/2020 mở thưởng tại Thái Bình

9KP 13KP 14KP
ĐB25127
198702
202811 83835
350839 80405 71353 92701 74561 45805
49667 8190 3470 7125
52896 9065 1902 3898 3786 5727
6940 559 121
795 36 04 99

SXMB Thứ 7, XS MB 20/06/2020 mở thưởng tại Nam Định

12KQ 4KQ 6KQ
ĐB18969
142537
259784 50379
311176 85918 17884 88398 79928 34164
44390 6742 4058 3678
50454 2160 8780 4745 9858 6299
6080 172 089
731 17 13 59

Sổ xố miền Bắc Thứ 6, Xổ số MB 19/06/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

5KR 13KR 6KR
ĐB04630
157457
293913 76246
345032 05246 37236 76460 98088 63220
45104 2003 4835 4913
50208 9530 8773 3869 1043 9264
6044 638 417
756 64 38 59

XSHN Thứ 5, Xổ số Thủ Đô 18/06/2020 mở thưởng tại Hà Nội

10KS 13KS 1KS
ĐB38289
126120
200224 00014
305717 86380 44189 45846 67123 34208
47032 1180 6772 9793
53721 5194 2502 0177 7394 2584
6592 157 299
700 18 06 50

XSMBac Thứ 4, Xổ số kiến thiết miền Bắc 17/06/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

12KT 3KT 7KT
ĐB02517
136218
282959 24644
373031 39307 61822 19735 66763 58721
46163 9650 4377 0941
55777 7402 6960 7178 7577 9882
6474 857 278
793 77 51 79

Sổ số miền Bắc Thứ 3, Xổ số MB 16/06/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

13KU 15KU 6KU
ĐB94962
157945
253897 87741
382799 24906 37707 00231 75387 13619
48040 1505 6707 9788
51519 9048 0626 7834 3330 5945
6804 092 290
757 71 40 04

Sổ số miền Bắc Thứ 2, XSKTMB 15/06/2020 mở thưởng tại Hà Nội

12KV 2KV 1KV
ĐB75952
107700
269742 24824
392864 82227 22072 36255 16048 87103
41653 3887 9004 8120
52349 4251 3917 1079 1279 0264
6437 551 838
798 72 30 41

XSMB Chủ Nhật, Sổ xố miền Bắc 14/06/2020 mở thưởng tại Thái Bình

6KX 1KX 11KX
ĐB36374
123994
288493 28214
325661 40172 03328 52439 39779 54185
43849 1008 4607 7906
59653 5232 6383 9209 4768 5306
6794 102 013
778 01 49 53

XSMB Thứ 7, Xổ số miền Bắc ngày 13/06/2020 mở thưởng tại Nam Định

1KY 4KY 2KY
ĐB93761
104667
247532 87951
311759 86462 46708 13361 67967 48048
42004 4806 7321 3239
55453 7164 5750 9473 6975 8295
6219 537 506
779 30 39 38

SXMB Thứ 6, Xổ số MB ngày 12/06/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

6KZ 13KZ 8KZ
ĐB51903
186977
282649 53855
332984 31100 82680 69222 64046 38224
42170 8108 4539 3246
57734 5033 4448 0683 5654 3628
6771 469 497
734 40 03 09

KQXSMB Thứ 5, Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/06/2020 mở thưởng tại Hà Nội

13HA 8HA 7HA
ĐB76634
174218
264183 75619
388737 89731 10307 15168 53191 70235
40635 5910 4434 9440
53766 6041 8697 0030 4259 2707
6904 332 459
743 45 00 90

XSMB Thứ 4, Xổ số MB 10/06/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

11HB 15HB 3HB
ĐB63530
172560
284474 29043
313609 44814 90603 44453 98442 03396
47211 3114 8739 9796
58331 0361 5156 8838 6667 0163
6014 166 187
712 48 34 61

SXMB Thứ 3, Sổ xố miền Bắc ngày 09/06/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

15HC 11HC 9HC
ĐB27570
153306
270596 53264
300724 02426 97728 00280 59507 89538
41054 6795 0695 4598
57578 5513 5447 8164 9021 3509
6291 262 214
783 98 97 36

KQXSMB Thứ 2, KQXS miền Bắc ngày 08/06/2020 mở thưởng tại Hà Nội

12HD 5HD 8HD
ĐB56860
112818
299675 91682
310707 00381 87171 41265 55849 86320
43620 9778 3688 9515
54641 8570 1185 3412 4863 2977
6034 749 495
712 16 07 18

XSMB Chủ Nhật, XSTD 07/06/2020 mở thưởng tại Thái Bình

3HE 11HE 13HE
ĐB88039
166654
272928 15628
378776 19194 24750 76403 99938 25918
48042 4074 5766 6648
54019 0261 5932 3645 2821 1183
6421 108 519
727 55 64 91

XSMB Thứ 7, Sổ xố miền Bắc 06/06/2020 mở thưởng tại Nam Định

10HF 14HF 4HF
ĐB18932
133537
202328 36234
354214 03913 38922 68492 41664 59936
44340 5833 4532 0908
52072 5495 1303 3723 3545 7728
6281 841 263
719 52 67 77

XSMB Thứ 6, Sổ số miền Bắc 05/06/2020 mở thưởng tại Hải Phòng

7HG 15HG 11HG
ĐB79913
101136
298576 99322
387720 51366 27226 99799 06602 23813
43901 5400 3380 5847
57642 6047 0638 3103 7653 3408
6530 726 547
731 23 38 42

SXMB Thứ 5, XS MB 04/06/2020 mở thưởng tại Hà Nội

11HK 9HK 7HK
ĐB76278
145337
295912 63431
341844 26842 38623 01159 51317 44072
43910 4936 0054 3493
58239 3959 1280 5867 6588 5649
6638 992 195
704 27 06 66

SXMB Thứ 4, XS MB 03/06/2020 mở thưởng tại Bắc Ninh

15HL 1HL 12HL
ĐB62500
112536
235103 57732
382893 94693 74111 39001 31280 43462
49795 9890 8444 0830
53077 7944 4950 8084 3127 3748
6577 135 933
779 09 33 75

Sổ xố miền Bắc Thứ 3, Xổ số MB 02/06/2020 mở thưởng tại Quảng Ninh

11HM 9HM 4HM
ĐB79222
147910
287767 34726
399625 15329 12223 76483 57159 48587
48481 1746 6753 9525
56305 6909 8550 2717 1935 6827
6403 790 056
751 12 16 39

THÔNG TIN SỔ KẾT QUẢ XSMB 30 NGÀY LIÊN TIẾP - KQXSMB TRONG 1 THÁNG

XSMB 30 ngày hay KQXSMB 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số miền Bắc trong vòng 30 lần quay gần nhất, được Xoso.com.vn cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.

Thông tin về XSKT Miền Bắc

Tường thuật xổ số miền bắc

Kết quả lô tô miền bắc

Tra cứu KQXS miền bắc

XSMB hôm qua được quay thưởng vào lúc 18h15 được Xoso.com.vn cập nhật trực tiếp từ trường quay Công ty Xổ số Kiến Thiết Thủ Đô nhanh nhất, chính xác nhất.

Lịch mở thưởng XSKT miền bắc

Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh

Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh

Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội

Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng

Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định

Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình

- Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Thời gian quay số mở thưởng: Từ 18h15 đến 18h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).

Cơ cấu giải thưởng XS miền Bắc

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)

Loại vé 10000đ:

Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):

Tên giảiTiền thưởng (VNĐ)Số lượng giảiTổng giá trị giải thưởng (VNĐ)Trị giá mỗi giải so với giá vé mua
G. Đặc biệt200,000,000153,000,000,00020,000 lần
Giải nhất20,000,000153,000,000,0002,000 lần
Giải nhì5,000,00030150,000,000500 lần
Giải ba2,000,00090180,000,000200 lần
Giải tư400,000600240,000,00040 lần
Giải năm200,000900180,000,00020 lần
Giải sáu100,0004500450,000,00010 lần
Giải bảy40,000600002,400,000,0004 lần

(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XSMB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)

len dau
X