XSMT 16/1/2020 - Xổ số miền Trung ngày 16-01-2020

G Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
8 24 59 95
7 641 748 476
6 6240 6091 9988 3144 3618 8762 5027 6862 3075
5 2159 1054 7845
4 08414 06645 12232 66416 62426 02596 85536 68740 90691 65377 07452 55124 88300 76867 62438 00226 45014 86439 67946 05775 31527
3 85363 98265 19196 12492 72332 93964
2 80658 06464 16342
1 57704 31844 72211
ĐB 020527 107972 117861
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 4 0 -
1 4,6 8 4,1
2 4,6,7 4 7,6,7
3 2,6 - 8,9,2
4 1,0,5 8,4,0,4 5,6,2
5 9,8 9,4,2 -
6 3,5 2,7,4 2,4,1
7 - 7,2 6,5,5
8 8 - -
9 1,6 1,6,2 5
X