Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19! Thực hiện theo chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, xổ số kiến thiết tạm dừng phát hành 15 ngày từ 01 - 15/4. Cùng Xoso.com.vn chung tay đẩy lùi Covid-19!

XSMT 20/2/2020 - Xổ số miền Trung ngày 20-02-2020

G Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
8 51 16 02
7 838 652 468
6 5609 4964 2527 4292 3172 2135 5234 4128 8952
5 1220 3469 8881
4 01938 51234 27126 40417 01703 42063 97381 31475 43513 19114 37793 77219 16134 59126 92742 70217 89514 42813 90140 01206 33698
3 00610 28240 71519 09229 67034 85676
2 93659 07920 10356
1 78186 49388 76715
ĐB 626262 321285 189815
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 9,3 - 2,6
1 7,0 6,3,4,9,9 7,4,3,5,5
2 7,0,6 6,9,0 8
3 8,8,4 5,4 4,4
4 0 - 2,0
5 1,9 2 2,6
6 4,3,2 9 8
7 - 2,5 6
8 1,6 8,5 1
9 - 2,3 8
X