XSPY 08-04-2019, Kết quả xổ số Phú Yên ngày 8-4-2019

8 96
7 009
6 0246 1308 3477
5 4931
4 05769 07167 38034 29736 98141 42819 05476
3 44622 97108
2 30009
1 94063
ĐB 491921
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,8,8,9 - 0
1 9 3,4,2 1
2 2,1 2 2
3 1,4,6 6 3
4 6,1 3 4
5 - - 5
6 9,7,3 9,4,3,7 6
7 7,6 7,6 7
8 - 0,0 8
9 6 0,6,1,0 9

Nhận kết quả xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS PY gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
19 18 lần 30/12/2019 34 lần
42 18 lần 30/12/2019 33 lần
34 16 lần 13/01/2020 23 lần
47 15 lần 20/01/2020 22 lần
20 14 lần 27/01/2020 24 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
12 - 21 9 lần 02/03/2020 10 lần
34 - 43 9 lần 02/03/2020 16 lần
16 - 61 8 lần 09/03/2020 12 lần
02 - 20 6 lần 23/03/2020 14 lần
19 - 91 5 lần 30/03/2020 14 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Phú Yên ngày 08/04/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 10.00% (3) 0 12.04% (65)
Đầu 1 6.67% (2) 1 10.19% (55)
Đầu 2 3.33% (1) 2 8.33% (45)
Đầu 3 23.33% (7) 3 11.48% (62)
Đầu 4 6.67% (2) 4 9.44% (51)
Đầu 5 20.00% (6) 5 10.37% (56)
Đầu 6 6.67% (2) 6 10.00% (54)
Đầu 7 3.33% (1) 7 9.26% (50)
Đầu 8 3.33% (1) 8 8.33% (45)
Đầu 9 16.67% (5) 9 10.56% (57)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Phú Yên ngày 08/04/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 6.67% (2) 0 10.19% (55)
Đuôi 1 13.33% (4) 1 10.93% (59)
Đuôi 2 13.33% (4) 2 9.44% (51)
Đuôi 3 6.67% (2) 3 8.33% (45)
Đuôi 4 13.33% (4) 4 11.48% (62)
Đuôi 5 3.33% (1) 5 8.70% (47)
Đuôi 6 6.67% (2) 6 7.96% (43)
Đuôi 7 3.33% (1) 7 10.19% (55)
Đuôi 8 16.67% (5) 8 11.48% (62)
Đuôi 9 16.67% (5) 9 11.30% (61)
X