XSPY 16-03-2020, Kết quả xổ số Phú Yên ngày 16-3-2020

8 71
7 162
6 6875 6379 9092
5 0813
4 55852 71931 02823 31660 70595 31870 92874
3 91787 47236
2 87514
1 86584
ĐB 625200
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 6,7,0 0
1 3,4 7,3 1
2 3 6,9,5 2
3 1,6 1,2 3
4 - 7,1,8 4
5 2 7,9 5
6 2,0 3 6
7 1,5,9,0,4 8 7
8 7,4 - 8
9 2,5 7 9

Nhận kết quả xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS PY gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
19 18 lần 30/12/2019 34 lần
42 18 lần 30/12/2019 33 lần
34 16 lần 13/01/2020 23 lần
47 15 lần 20/01/2020 22 lần
20 14 lần 27/01/2020 24 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
12 - 21 9 lần 02/03/2020 10 lần
34 - 43 9 lần 02/03/2020 16 lần
16 - 61 8 lần 09/03/2020 12 lần
02 - 20 6 lần 23/03/2020 14 lần
19 - 91 5 lần 30/03/2020 14 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Phú Yên ngày 16/03/2020

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 10.71% (3) 0 12.96% (70)
Đầu 1 14.29% (4) 1 9.07% (49)
Đầu 2 17.86% (5) 2 9.63% (52)
Đầu 3 3.57% (1) 3 10.56% (57)
Đầu 4 10.71% (3) 4 10.37% (56)
Đầu 5 17.86% (5) 5 9.07% (49)
Đầu 6 0.00% (0) 6 8.70% (47)
Đầu 7 7.14% (2) 7 9.07% (49)
Đầu 8 14.29% (4) 8 9.63% (52)
Đầu 9 3.57% (1) 9 10.93% (59)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Phú Yên ngày 16/03/2020

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 7.14% (2) 0 7.96% (43)
Đuôi 1 10.71% (3) 1 10.37% (56)
Đuôi 2 10.71% (3) 2 10.93% (59)
Đuôi 3 0.00% (0) 3 10.37% (56)
Đuôi 4 17.86% (5) 4 9.44% (51)
Đuôi 5 10.71% (3) 5 9.81% (53)
Đuôi 6 3.57% (1) 6 9.44% (51)
Đuôi 7 17.86% (5) 7 10.56% (57)
Đuôi 8 7.14% (2) 8 10.37% (56)
Đuôi 9 14.29% (4) 9 10.74% (58)
X