XSST 15-05-2019, Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 15-5-2019

8 51
7 190
6 4222 6680 4793
5 0966
4 71870 94269 05481 43992 71285 35067 37621
3 14583 49801
2 13162
1 04808
ĐB 139695
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,8 9,8,7 0
1 - 5,8,2,0 1
2 2,1 2,9,6 2
3 - 9,8 3
4 - - 4
5 1 8,9 5
6 6,9,7,2 6 6
7 0 6 7
8 0,1,5,3 0 8
9 0,3,2,5 6 9

Nhận kết quả xổ số Sóc Trăng, soạn XSST gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS ST gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 19 lần 26/06/2019 25 lần
92 19 lần 26/06/2019 31 lần
65 18 lần 03/07/2019 18 lần
77 17 lần 10/07/2019 24 lần
61 15 lần 24/07/2019 15 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
68 - 86 12 lần 14/08/2019 11 lần
28 - 82 6 lần 25/09/2019 10 lần
57 - 75 6 lần 25/09/2019 13 lần
59 - 95 6 lần 25/09/2019 12 lần
03 - 30 5 lần 02/10/2019 11 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Sóc Trăng ngày 15/05/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 13.33% (4) 0 9.63% (52)
Đầu 1 6.67% (2) 1 10.19% (55)
Đầu 2 6.67% (2) 2 9.07% (49)
Đầu 3 3.33% (1) 3 11.11% (60)
Đầu 4 13.33% (4) 4 10.74% (58)
Đầu 5 13.33% (4) 5 9.26% (50)
Đầu 6 13.33% (4) 6 12.04% (65)
Đầu 7 10.00% (3) 7 9.63% (52)
Đầu 8 13.33% (4) 8 8.33% (45)
Đầu 9 6.67% (2) 9 10.00% (54)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Sóc Trăng ngày 15/05/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 20.00% (6) 0 10.74% (58)
Đuôi 1 6.67% (2) 1 9.07% (49)
Đuôi 2 0.00% (0) 2 7.96% (43)
Đuôi 3 10.00% (3) 3 8.52% (46)
Đuôi 4 3.33% (1) 4 7.78% (42)
Đuôi 5 20.00% (6) 5 12.04% (65)
Đuôi 6 23.33% (7) 6 10.74% (58)
Đuôi 7 6.67% (2) 7 10.19% (55)
Đuôi 8 0.00% (0) 8 12.22% (66)
Đuôi 9 10.00% (3) 9 10.74% (58)
X