XSTTH 07-10-2019, Kết quả xổ số Huế ngày 7-10-2019

8 72
7 048
6 9129 4647 2769
5 0498
4 63127 57648 84599 76805 77246 14505 67113
3 76611 15967
2 14674
1 86997
ĐB 020753
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,5 - 0
1 3,1 1 1
2 9,7 7 2
3 - 1,5 3
4 8,7,8,6 7 4
5 3 0,0 5
6 9,7 4 6
7 2,4 4,2,6,9 7
8 - 4,9,4 8
9 8,9,7 2,6,9 9

Nhận kết quả xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
16 20 lần 15/07/2019 20 lần
41 19 lần 22/07/2019 21 lần
24 18 lần 29/07/2019 22 lần
43 17 lần 05/08/2019 29 lần
77 17 lần 05/08/2019 26 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 - 81 9 lần 30/09/2019 13 lần
79 - 97 7 lần 14/10/2019 11 lần
67 - 76 6 lần 21/10/2019 16 lần
14 - 41 5 lần 28/10/2019 11 lần
58 - 85 5 lần 28/10/2019 17 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Huế ngày 07/10/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 13.33% (4) 0 9.63% (52)
Đầu 1 13.33% (4) 1 13.52% (73)
Đầu 2 10.00% (3) 2 9.07% (49)
Đầu 3 10.00% (3) 3 10.00% (54)
Đầu 4 10.00% (3) 4 10.37% (56)
Đầu 5 13.33% (4) 5 9.81% (53)
Đầu 6 10.00% (3) 6 10.56% (57)
Đầu 7 3.33% (1) 7 9.81% (53)
Đầu 8 10.00% (3) 8 8.89% (48)
Đầu 9 6.67% (2) 9 8.33% (45)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Huế ngày 07/10/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 10.00% (3) 0 10.37% (56)
Đuôi 1 6.67% (2) 1 10.56% (57)
Đuôi 2 0.00% (0) 2 7.59% (41)
Đuôi 3 13.33% (4) 3 9.07% (49)
Đuôi 4 16.67% (5) 4 10.93% (59)
Đuôi 5 20.00% (6) 5 10.00% (54)
Đuôi 6 13.33% (4) 6 12.41% (67)
Đuôi 7 10.00% (3) 7 9.44% (51)
Đuôi 8 3.33% (1) 8 8.89% (48)
Đuôi 9 6.67% (2) 9 10.74% (58)
X