XSTTH 15-04-2019, Kết quả xổ số Huế ngày 15-4-2019

8 66
7 681
6 2968 9476 9611
5 8041
4 71712 11244 64503 92266 04795 61648 70958
3 18561 30329
2 21956
1 62076
ĐB 911230
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3 3 0
1 1,2 8,1,4,6 1
2 9 1 2
3 0 0 3
4 1,4,8 4 4
5 8,6 9 5
6 6,8,6,1 6,7,6,5,7 6
7 6,6 - 7
8 1 6,4,5 8
9 5 2 9

Nhận kết quả xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
16 20 lần 15/07/2019 20 lần
41 19 lần 22/07/2019 21 lần
24 18 lần 29/07/2019 22 lần
43 17 lần 05/08/2019 29 lần
77 17 lần 05/08/2019 26 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 - 81 9 lần 30/09/2019 13 lần
79 - 97 7 lần 14/10/2019 11 lần
67 - 76 6 lần 21/10/2019 16 lần
14 - 41 5 lần 28/10/2019 11 lần
58 - 85 5 lần 28/10/2019 17 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Huế ngày 15/04/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 10.00% (3) 0 8.89% (48)
Đầu 1 20.00% (6) 1 10.37% (56)
Đầu 2 13.33% (4) 2 11.67% (63)
Đầu 3 3.33% (1) 3 7.96% (43)
Đầu 4 3.33% (1) 4 10.56% (57)
Đầu 5 10.00% (3) 5 10.56% (57)
Đầu 6 6.67% (2) 6 10.74% (58)
Đầu 7 13.33% (4) 7 10.00% (54)
Đầu 8 6.67% (2) 8 9.63% (52)
Đầu 9 13.33% (4) 9 9.63% (52)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Huế ngày 15/04/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 13.33% (4) 0 11.85% (64)
Đuôi 1 0.00% (0) 1 8.52% (46)
Đuôi 2 6.67% (2) 2 9.44% (51)
Đuôi 3 13.33% (4) 3 10.37% (56)
Đuôi 4 13.33% (4) 4 11.30% (61)
Đuôi 5 13.33% (4) 5 8.52% (46)
Đuôi 6 6.67% (2) 6 8.70% (47)
Đuôi 7 10.00% (3) 7 11.11% (60)
Đuôi 8 6.67% (2) 8 10.00% (54)
Đuôi 9 16.67% (5) 9 10.19% (55)
X