XSTTH 21-10-2019, Kết quả xổ số Huế ngày 21-10-2019

8 65
7 208
6 7467 8011 0065
5 0331
4 59299 48675 52953 44034 66540 33174 15401
3 77953 61794
2 15188
1 61860
ĐB 646431
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,1 4,6 0
1 1 1,3,0,3 1
2 - - 2
3 1,4,1 5,5 3
4 0 3,7,9 4
5 3,3 6,6,7 5
6 5,7,5,0 - 6
7 5,4 6 7
8 8 0,8 8
9 9,4 9 9

Nhận kết quả xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS TTH gửi 8336 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
16 20 lần 15/07/2019 20 lần
41 19 lần 22/07/2019 21 lần
24 18 lần 29/07/2019 22 lần
43 17 lần 05/08/2019 29 lần
77 17 lần 05/08/2019 26 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
18 - 81 9 lần 30/09/2019 13 lần
79 - 97 7 lần 14/10/2019 11 lần
67 - 76 6 lần 21/10/2019 16 lần
14 - 41 5 lần 28/10/2019 11 lần
58 - 85 5 lần 28/10/2019 17 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Huế ngày 21/10/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 13.33% (4) 0 9.63% (52)
Đầu 1 13.33% (4) 1 13.70% (74)
Đầu 2 6.67% (2) 2 8.89% (48)
Đầu 3 10.00% (3) 3 9.81% (53)
Đầu 4 10.00% (3) 4 10.74% (58)
Đầu 5 16.67% (5) 5 9.44% (51)
Đầu 6 10.00% (3) 6 10.37% (56)
Đầu 7 3.33% (1) 7 9.81% (53)
Đầu 8 10.00% (3) 8 8.70% (47)
Đầu 9 6.67% (2) 9 8.89% (48)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Huế ngày 21/10/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 13.33% (4) 0 10.19% (55)
Đuôi 1 6.67% (2) 1 11.11% (60)
Đuôi 2 0.00% (0) 2 7.04% (38)
Đuôi 3 16.67% (5) 3 9.44% (51)
Đuôi 4 13.33% (4) 4 10.74% (58)
Đuôi 5 16.67% (5) 5 9.44% (51)
Đuôi 6 13.33% (4) 6 12.22% (66)
Đuôi 7 10.00% (3) 7 9.81% (53)
Đuôi 8 3.33% (1) 8 9.63% (52)
Đuôi 9 6.67% (2) 9 10.37% (56)
X