XSTTH 22-04-2019, Kết quả xổ số Huế ngày 22-4-2019

8 29
7 944
6 0715 6115 7273
5 1416
4 74189 07530 73981 10442 62295 93407 99203
3 24461 64261
2 20352
1 86127
ĐB 188864
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,3 3 0
1 5,5,6 8,6,6 1
2 9,7 4,5 2
3 0 7,0 3
4 4,2 4,6 4
5 2 1,1,9 5
6 1,1,4 1 6
7 3 0,2 7
8 9,1 - 8
9 5 2,8 9

Nhận kết quả xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS TTH gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
66 21 lần 17/06/2019 21 lần
37 20 lần 24/06/2019 20 lần
00 17 lần 15/07/2019 18 lần
16 17 lần 15/07/2019 18 lần
41 16 lần 22/07/2019 21 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
78 - 87 11 lần 26/08/2019 10 lần
16 - 61 9 lần 09/09/2019 13 lần
18 - 81 6 lần 30/09/2019 13 lần
05 - 50 5 lần 07/10/2019 11 lần
27 - 72 5 lần 07/10/2019 14 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Huế ngày 22/04/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 10.00% (3) 0 8.70% (47)
Đầu 1 16.67% (5) 1 10.00% (54)
Đầu 2 13.33% (4) 2 11.48% (62)
Đầu 3 6.67% (2) 3 7.96% (43)
Đầu 4 3.33% (1) 4 10.74% (58)
Đầu 5 10.00% (3) 5 10.93% (59)
Đầu 6 6.67% (2) 6 10.93% (59)
Đầu 7 13.33% (4) 7 10.19% (55)
Đầu 8 6.67% (2) 8 9.63% (52)
Đầu 9 13.33% (4) 9 9.44% (51)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Huế ngày 22/04/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 13.33% (4) 0 11.48% (62)
Đuôi 1 0.00% (0) 1 9.26% (50)
Đuôi 2 6.67% (2) 2 9.44% (51)
Đuôi 3 13.33% (4) 3 10.37% (56)
Đuôi 4 13.33% (4) 4 11.30% (61)
Đuôi 5 13.33% (4) 5 8.33% (45)
Đuôi 6 6.67% (2) 6 9.44% (51)
Đuôi 7 10.00% (3) 7 10.56% (57)
Đuôi 8 6.67% (2) 8 10.19% (55)
Đuôi 9 16.67% (5) 9 9.63% (52)
X