XSVL 08-02-2019, Kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 8-2-2019

8 74
7 098
6 4284 4072 9060
5 1072
4 36933 80249 90413 97193 62718 91987 64387
3 33488 63999
2 88406
1 39840
ĐB 014332
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 6,4 0
1 3,8 - 1
2 - 7,7,3 2
3 3,2 3,1,9 3
4 9,0 7,8 4
5 - - 5
6 0 0 6
7 4,2,2 8,8 7
8 4,7,7,8 9,1,8 8
9 8,3,9 4,9 9

Nhận kết quả xổ số Vĩnh Long, soạn XSVL gửi 6189 (1.500đ/SMS)

Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS VL gửi 6389 (3.000đ/SMS)

Loto Gan nhất bảng

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
19 21 lần 12/04/2019 21 lần
54 20 lần 19/04/2019 22 lần
35 16 lần 17/05/2019 28 lần
60 16 lần 17/05/2019 16 lần
04 15 lần 24/05/2019 20 lần

Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng

Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
05 - 50 6 lần 26/07/2019 13 lần
45 - 54 6 lần 26/07/2019 15 lần
78 - 87 6 lần 26/07/2019 13 lần
35 - 53 5 lần 02/08/2019 21 lần
15 - 51 4 lần 09/08/2019 15 lần

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Vĩnh Long ngày 08/02/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đầu 0 16.67% (5) 0 10.00% (54)
Đầu 1 6.67% (2) 1 8.33% (45)
Đầu 2 10.00% (3) 2 10.56% (57)
Đầu 3 6.67% (2) 3 11.11% (60)
Đầu 4 3.33% (1) 4 9.81% (53)
Đầu 5 13.33% (4) 5 10.37% (56)
Đầu 6 16.67% (5) 6 10.00% (54)
Đầu 7 6.67% (2) 7 8.70% (47)
Đầu 8 6.67% (2) 8 10.74% (58)
Đầu 9 13.33% (4) 9 10.37% (56)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Vĩnh Long ngày 08/02/2019

Đặc biệt Lần xuất hiện Loto Lần xuất hiện
Đuôi 0 13.33% (4) 0 10.19% (55)
Đuôi 1 3.33% (1) 1 7.96% (43)
Đuôi 2 6.67% (2) 2 11.85% (64)
Đuôi 3 20.00% (6) 3 9.81% (53)
Đuôi 4 6.67% (2) 4 7.96% (43)
Đuôi 5 13.33% (4) 5 10.56% (57)
Đuôi 6 6.67% (2) 6 12.59% (68)
Đuôi 7 16.67% (5) 7 10.19% (55)
Đuôi 8 6.67% (2) 8 8.52% (46)
Đuôi 9 6.67% (2) 9 10.37% (56)
X